Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Nam Mỹ

20%

20.00%

Đông Âu

10%

10.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Trung Mỹ

10%

10.00%

Nam Á

3%

3.00%

Châu Phi

3%

3.00%

Châu Đại Dương

3%

3.00%

Đông Á

1%

1.00%

Trung Đông

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 20.00%
Nam Mỹ 20.00%
Đông Âu 20.00%
Đông Nam Á 10.00%
Trung Mỹ 10.00%
Nam Á 10.00%
Châu Phi 3.00%
Châu Đại Dương 3.00%
Đông Á 3.00%
Trung Đông 1.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$2.5 Million - US$5 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 91% - 100%

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 11-20 People
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này